Världens bästa modebutiker på ett ställe l Fri frakt vid köp över 499.- och Smidig retur
Smidig retur inom 14 dagar
Korg 0

Din kundvagn är tom

Hitta dina favorit produkter

Meny

Personuppgiftslagen

Integritetspolicy för www.miinto.se

På Miinto AB, organisationsnummer NoSE-556825-8403, Kantyxegatan 25 213-76 Malmø Sverige, prioriterar vi sekretess och datasäkerhet högt. Om inget annat anges, är Miinto AB personuppgiftsansvarig för den hantering som beskrivs nedan.

Denna integritetspolicy gäller vår hantering av personuppgifter som samlas in från dig när du gör ett köp hos oss, använder vår webbplats och våra sidor på sociala medier, söker jobb och interagerar med oss som kontaktperson för våra B2B -kunder, leverantörer och andra partner.

Policyn innehåller riktlinjer för Miintos metoder för hantering av dina personuppgifter och ger dig den information som du har rätt att få enligt gällande dataskyddslagar.

 1. Om du besöker/gör köp via webbplatsen

Följande avsnitt beskriver Miintos hantering av personuppgifter om besökare på www.miinto.se samt kunder som gör köp via webbplatsen.

Insamling av personuppgifter

Miinto kan samla in, behandla och lagra personuppgifter om dig i följande fall:

 • När du besöker och surfar på vår webbplats
 • När du köper produkter online i Miintos webbutik
 • När du registrerar dig för Miintos nyhetsbrev
 • När du deltar i en av Miintos tävlingar eller evenemang
 • När du kommunicerar med Miinto
 • När du använder andra funktioner och tjänster som erbjuds av Miinto

Typer av personuppgifter

Miinto kan samla in, behandla och lagra följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Information om dina beställningar
 • Telefonnummer
 • Information som du anger när du skapar ett användarkonto
 • IP-adress
 • Information om din användning av webbplatsen
 • Intressen, inklusive vilka produkter och tjänster du har visat intresse för

I samband med köp via webbplatsen (t.ex. betalning för köp) tillhandahåller du dina kortuppgifter. Miinto lagrar inte kortuppgifterna, utan använder sina affärspartner för att genomföra betalningar. Betalningsinformationen lagras och behandlas därför av betalningsbehandlaren.

Syfte med behandling

Dina personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

 • Hantering av användarkonto
 • Utförande av order
 • Fakturering och annan inkassering av betalning
 • Administration och fullgörande av avtal som ingåtts mellan dig och Miinto
 • Distribution av nyhetsbrev och annan reklam/marknadsföring
 • Administration av tävlingar och andra evenemang
 • Marknadsföring i allmänhet
 • Kundtjänstadministration och allmän kommunikation
 • Utskick av servicemeddelanden
 • Utskick av kundnöjdhetsundersökningar
 • Hantering av förfrågningar från dig
 • Utveckling av produkter och tjänster
 • Statistik och analys
 • Efterlevnad av tillämpliga lagar
 • Etablering, försvar och utövande av rättsliga anspråk
 • Förhindrande, upptäckt, utredning och bekämpning av säkerhetsöverträdelser, bedrägerier och andra potentiellt olagliga aktiviteter


Grund för behandling

Miinto behandlar personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

 • Fullföljande av avtal: Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall vara nödvändiga för att fullfölja ett avtal mellan Miinto och dig, till exempel vid köp via webbplatsen (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Berättigat intresse: Behandlingen av personuppgifter baseras på våra berättigade intresse när vi till exempel genomför statistik, analyser och marknadsföringsaktiviteter (som inte kräver samtycke), utfärdar kundnöjdhetsundersökningar, tillhandahåller support och förbättrar och utvecklar våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Miinto kommer endast att använda dina personuppgifter för att skicka dig produktinformation, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om du har gett ditt informerade och uttryckliga samtycke till det, om inte tillämplig lag tillåter oss att kontakta dig utan sådant samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Rättslig skyldighet: Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall vara nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt bokföringslagen (artikel 6.1 c) i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Rättsliga krav: Behandlingen kan också vara nödvändig för att förhindra bedrägeri eller för att fastställa, lagföra eller försvara rättsliga anspråk (artikel 6.1 f och artikel 9.2 f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Lagringstid

Personuppgifter som samlas in i samband med dina köp lagras som en utgångspunkt i tre år från det senaste köpet.

Personuppgifter som ingår i redovisningsmaterial lagras i fem år från räkenskapsårets slut, varefter uppgifterna raderas.

Dokumentation av ditt marknadsföringssamtycke sparas i två år från det att du har dragit tillbaka ditt samtycke till att få direktmarknadsföringsmaterial.

Vi kan dock behålla personuppgifterna under en längre tid om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att ett rättsligt krav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Uppgifterna kan också behandlas och lagras längre i anonymiserad form.

 1. Om du är besökare eller användare av våra sidor på sociala medier

Följande avsnitt beskriver Miintos behandling av personuppgifter som du lämnar och/eller tillhandahåller när du besöker Miintos sidor på sociala medier som Miintos Facebook-sida (inklusive Instagram) och LinkedIn (”sociala medier”). Avsnittet kompletterar den allmänna integritetspolicy som utvecklats av de enskilda sociala medieföretagen.

Miinto och de enskilda sociala medierna är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter. Tillsammans med andra företag försöker vi kontinuerligt föra en dialog med sociala medier om regleringen av gemensam kontroll. I detta sammanhang har både Facebook och LinkedIn publicerat ett tillägg om den gemensamma kontrollen, som du kan komma åt via följande länkar:

Beroende på ditt beteende på sociala medier kan Miinto och sociala medieföretag samla in följande personuppgifter om dig:

 • Dina ”likes” eller andra reaktioner som uttrycks på sidorna
 • Kommentarer som du lämnar på sidorna
 • Dina besök på sidorna

Miinto använder dina personuppgifter för att förbättra sina produkter och tjänster och för att sammanställa statistik. I detta avseende använder Miinto aggregerade data från sociala medier via sina cookies, till exempel uppgifter om ålder, kön, civilstånd, arbete, livsstil, intresseområden samt köp och platsinformation.

Miinto behandlar dina personuppgifter utifrån sina berättigade intressen av att kunna förbättra Miintos produkter och tjänster, jfr. Artikel 6.1 f, i den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan läsa mer om de sociala medieföretagens behandling av personuppgifter genom att besöka deras integritets- och cookiepolicy:

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du flera rättigheter som du kan läsa mer om i avsnitt 5 i denna policy. Det allmänna upplägget av sociala medier och de avtal som ingås mellan Miinto och sociala medieföretag kräver att du bör kontakta de aktuella sociala medieföretagen om du vill utöva dina rättigheter gentemot de sociala medieföretagen. Detta beror på att endast sociala medieföretag har den funktionella förmågan att vidta nödvändiga åtgärder för att tillgodose de flesta av dina önskemål.

Om du är en Facebook-användare kan du utöva dina rättigheter genom att ändra dina sekretessinställningar för att påverka hur dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas när du besöker och använder Facebook-sidan. Klicka här för att ändra dina inställningar eller ta reda på mer om hur du utövar dina rättigheter: https://www.facebook.com/ads/preferences och https://www.facebook.com/settings

Om du är en LinkedIn-användare, klicka här för att ändra dina inställningar eller utöva dina rättigheter: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ och https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Men om du tror att Miinto kan tillgodose din begäran får du gärna kontakta oss.

 1. Om du är en arbetssökande

Vi behandlar personuppgifterna som visas i din ansökan och ditt CV, samt eventuella bifogade bilagor, för att utvärdera din ansökan. Om du kallas till en intervju kommer vi att samla in och utvärdera den information du lämnar i det avseendet. Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är din ansökan om ingående av ett anställningsavtal med Miinto, jfr. Artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, samt vårt berättigade intresse av att behandla information som du själv har gett oss, jfr. Artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

På grundval av ovanstående kan vi dessutom söka på internet efter relevant och tillgänglig information, inklusive innehåll på sociala medier. Vi söker vanligtvis efter information om dina tidigare anställningsförhållanden, aktivitet, kompetenser och prestationer.

Om tjänsten i fråga kräver att du genomför personlighetstest eller liknande kommer du att informeras om detta när vi har behandlat din ansökan. Resultaten av sådana test behandlas konfidentiellt men ingår i vår bedömning av din ansökan. Resultaten raderas när utvärderingsprocessen är klar. Grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

I vissa fall kan du också bli ombedd att skicka in en kopia av ditt brottsregister, beroende på den aktuella positionen. Sådana personuppgifter kommer också att behandlas konfidentiellt. I sådana fall kommer vi att behandla personuppgifterna på grundval av avsnitt 8.3 i den danska dataskyddslagen.

Som en del av vår utvärdering av dig och din ansökan kan vi få referenser från dina tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare. Vi samlar bara in referenser från personer som du har angett i din ansökan eller har lämnat till oss. Grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen, eller om du har gett ditt samtycke, artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi rekommenderar att din ansökan inte innehåller några känsliga personuppgifter, till exempel personuppgifter som avslöjar ras eller etnisk bakgrund, religion, medlemskap i fackförening, sexualitet, hälsoinformation osv. Om en tjänst ställer särskilda krav på fysiska hälsotillstånd kommer vi (efter en specifik bedömning) att be om ditt samtycke för att behandla sådana personuppgifter, jfr. Artikel 6.1 a och artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du erbjuds en tjänst på Miinto kommer din ansökan samt ytterligare relevanta personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringsförfarandet att lagras i din personalfil hos oss.

Om du inte erbjuds en tjänst kommer vi att behålla din ansökan och eventuella ytterligare personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringsförfarandet under en period på tolv månader efter vårt avslag, såvida du inte har gett ditt samtycke till en längre lagring av sådana personuppgifter.

 1. Om du är en kontaktperson för Miintos B2B-kunder, leverantörer och andra affärspartners

Det här avsnittet beskriver Miintos policy för behandling av personuppgifter som samlats in från kontaktpersoner hos Miintos B2B-kunder, leverantörer och andra affärspartner som samarbetar med Miinto.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter om dig kommer att samlas in i ett eller flera av följande fall:

 • När ditt företag eller det företag du är anställd hos ingår ett avtal med Miinto, inklusive köp av produkter eller tjänster som erbjuds av Miinto
 • När du har visat intresse för Miintos produkter eller tjänster, till exempel genom att ge Miinto ditt visitkort
 • När du säger ja till att ta emot Miintos nyhetsbrev
 • När du samarbetar eller kommunicerar med Miinto

Typer av personuppgifter

Miinto kan samla in, behandla och lagra följande personuppgifter:

 • Namn, e-postadresser, telefonnummer och liknande information som kan identifiera dig
 • Personlig information, t.ex. valt språk
 • Organisationsuppgifter som företagsnamn, företagsadress, geografisk plats, affärsområde, primär arbetsplats och land
 • Avtalsinformation som inköpsorder, fakturor, avtal och liknande överenskommelser mellan ditt företag (eller din arbetsgivare) och Miinto, som kan innehålla dina kontaktuppgifter
 • Finansiell information som betalningsvillkor, bankkontouppgifter och kreditvärdighet

Sådan information kan lämnas direkt av dig (främst via e-post och annan korrespondens), eller av tredje part som din arbetsgivare.

Syfte med behandling

Personuppgifter samlas in för följande ändamål:

 • I allmänhet för att planera, fullgöra och hantera samarbetet, inklusive eventuella avtal
 • Administration, t.ex. behandling av betalningar (inklusive indrivning av utestående fakturor), bedömning av kreditvärdighet, genomförande av redovisning, revision och fakturering, frakt och leverans samt supporttjänster
 • Nyhetsbrev och liknande marknadsföringskommunikation
 • Hantering av förfrågningar från dig
 • Allmän kommunikation
 • Utveckling av produkter och tjänster
 • Statistik och analys
 • Efterlevnad och myndighetskontroll, såsom att fullgöra våra rättsliga och efterlevnadsrelaterade skyldigheter för att förhindra olaglig verksamhet
 • Tvistlösning

Grund för behandling

Miinto behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

 • Fullföljande av avtal: I vissa fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra ett avtal som ingås mellan ditt företag (eller din arbetsgivare) och Miinto, till exempel i samband med hantering av beställningar, administration av samarbetet, användarkonton och profiler (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Berättigat intresse: Vi kan behandla personuppgifter i enlighet med vårt berättigade intresse, bland annat för att hantera den dagliga verksamheten, inklusive planering, genomförande och hantering av samarbetet eller vårt berättigade intresse för att, bland annat, genomföra statistik, analys och marknadsföringsaktiviteter (som inte kräver samtycke), tillhandahålla support samt för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Rättsliga krav: Behandlingen kan också vara nödvändig för att förhindra bedrägeri eller för att fastställa, lagföra eller försvara rättsliga anspråk (artikel 6.1 f och artikel 9.2 f i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Rättslig skyldighet: Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall vara nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter, till exempel vår skyldighet att följa säkerhetskrav och förhindra olaglig verksamhet (artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Miinto kommer endast att använda dina personuppgifter för att skicka dig produktinformation, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-post om du har gett ditt informerade och uttryckliga samtycke till det, om inte tillämplig lag tillåter oss att kontakta dig utan sådant samtycke (artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen).

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras i tre år efter det att samarbetet har avslutats. Uppgifterna kan dock lagras längre i anonymiserad form.

Personuppgifter som ingår i redovisningsmaterial, inklusive beställningsdokumentation, lagras i fem år från räkenskapsårets slut, varefter uppgifterna raderas.

Dokumentation av ditt marknadsföringssamtycke sparas i två år från det att du har dragit tillbaka ditt samtycke till att få direktmarknadsföringsmaterial.

 1. Allmän information för alla som omfattas av denna integritetspolicy

Utlämnande till andra personuppgiftsansvariga och till databehandlare

För att uppfylla ovanstående syfte kan vi ge databehandlare tillgång till dina personuppgifter, som på grundval av ett avtal med Miinto tillhandahåller relevanta tjänster till Miinto, inklusive leverantörer av t.ex. IT-tjänster, CRM-system, faktureringssystem, marknadsföringstjänster, kundnöjdhetsundersökningar, distribution av nyhetsbrev, webbplatsanalys, IT-support, hostingleverantörer, betalningsförmedlare, fraktleverantörer samt andra leverantörer av system eller tjänster. Dessa tjänsteleverantörer kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner i enlighet med ingångna databehandlaravtal.

På Miinto kan du handla online från fysiska butiker direkt på vår plattform www.miinto.se. För att butikerna ska kunna behandla och vidarebefordra din beställning lämnas dina personuppgifter därför ut till de butiker/webbutiker som ska leverera din beställning. Butikerna är oberoende personuppgiftsansvariga, eftersom de behandlar personuppgifterna för sina egna ändamål.

Dessutom kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till följande andra personuppgiftsansvariga, t.ex. distributörer, inklusive GLS, (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen). Dessutom kan Miinto i vissa fall vara tvungna och i andra fall ha rätt att lämna ut dina uppgifter till myndigheterna (artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen). Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (artikel 6.1 f och artikel 9.2 f i dataskyddsförordningen). Dessutom kan vi även lämna ut dina personuppgifter till externa revisorer för att uppfylla vår revisionsskyldighet (artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen).

I samband med Miintos utveckling kan företagsstrukturen förändras, till exempel genom hel eller delvis försäljning av Miinto. Vid delvis överföring av tillgångar som innehåller personuppgifter är grunden för det relaterade utlämnandet av personuppgifter som huvudregel Miintos berättigade intresse att överföra delar av sina tillgångar samt göra kommersiella ändringar (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Om dina personuppgifter överförs till databehandlare eller personuppgiftsansvariga baserade i länder utanför EU/EES som inte har en tillräcklig skyddsnivå, kommer en sådan överföring som huvudregel att baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy, som finns på valfri sida på webbplatsen här.

Säkerhet

Vi skyddar sekretess, integritet och tillgänglighet för dina personuppgifter och har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna förfaranden följer de fastställda säkerhetsstandarderna och tillämpliga lagkrav.

Vi har interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, gå förlorade, ändras, mot obehörig publicering och mot obehörig åtkomst eller kunskap om dem.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig
 • Du har rätt att invända mot vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter
 • Du har rätt att begära rättelse och radering av dina personuppgifter, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag
 • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
 • Under vissa omständigheter kan du också begära att få en kopia av dina personuppgifter samt överföring av dina personuppgifter som du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
 • Du kan när som helst återkalla det samtycke som du har gett. Du kan avanmäla dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller deras förfaranden i samband med insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser rekommenderas du att läsa innehavarens integritetspolicy och andra relevanta policyer.


Tillägg till Sekretesspolicy: Behandling av Telefoninspelningar

Denna sektion beskriver hur Miinto Host A/S hanterar behandlingen av telefoninspelningar i enlighet med gällande dataskyddslagar inom Europeiska unionen (EU). Denna sektion är en förlängning av den befintliga Sekretesspolicyn för www.miinto.se.

Behandling av Telefoninspelningar

På Miinto kan vi spela in telefonsamtal för ändamål såsom kvalitetssäkring, kundsupport, utbildning och tvistlösning. Dessa inspelningar kan inkludera personuppgifter, såsom samtalets avsändares namn, kontaktuppgifter och eventuellt känslig information som delas under samtalet.

Rättslig Grund för Behandling

Behandlingen av telefoninspelningar grundar sig främst på nödvändigheten för utförandet av ett avtal (Artikel 6(1)(b) i Allmänna dataskyddsförordningen) och våra legitima intressen (Artikel 6(1)(f) i GDPR) för att förbättra kvaliteten på vår kundservice och utbilda vår personal.

Behandling och Lagring

Telefoninspelningar lagras säkert inom EU på våra servrar under en period på tre månader från inspelningens datum. Efter denna period raderas inspelningarna automatiskt, om de inte behöver bevaras längre på grund av pågående tvister eller rättsliga förpliktelser.

Åtkomst och Utlämnande

Åtkomst till telefoninspelningar är begränsad till behörig personal som behöver åtkomst för de ändamål som specificeras i denna policy. Vi lämnar normalt inte ut telefoninspelningar till tredje parter, förutom i följande fall:

 • Med uttryckligt samtycke från samtalets avsändare.
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser eller svara på lagliga begäranden från myndigheter.
 • För att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, eller de rättigheter som tillhör våra kunder eller allmänheten.

Dina Rättigheter

Som den som blir inspelad under ett telefonsamtal har du vissa rättigheter enligt GDPR, inklusive:

 • Rätt till Åtkomst: Du kan begära åtkomst till telefoninspelningarna som innehåller dina personuppgifter och få en kopia.
 • Rätt till Rättelse: Om din inspelade information är felaktig eller ofullständig kan du begära korrigeringar.
 • Rätt till Radering: Du kan begära radering av dina telefoninspelningar under vissa omständigheter.
 • Rätt att Göra Invändningar: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i inspelningarna av specifika skäl.
 • Rätt till Begränsning av Behandling: Du kan begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till Dataportabilitet: Du kan begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format.


Frågor eller klagomål

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, eller om du vill lämna ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post dataprotection@miinto.com eller telefon via +46 852-505400. Du kan också skriva till oss på följande adress:

Miinto AB,

NoSE-556825-8403,

Kantyxegatan 25

213-76 Malmø Sverige

Om ditt klagomål inte löses av oss och du vill gå vidare med ärendet kan du lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten,

Box 8114,

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy då och då. Vid ändringar kommer datumet längst ned i integritetspolicyn att ändras. Den vid varje tid gällande integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på www.miinto.se/integritetspolicy.

Senast uppdaterad den [06 september 2023]